CRIMINELE ORGANISATIES

Een politieker die tot de maffia behoort wordt een polimaffioso genoemd.En zo slenteren er in Belgie 78.282 rond. Wij betalen, wij balen op/voor deze geldhaaien...

 ANKLIK 2

GESCHAT VERMOGEN : 25 MILJOEN EURO!!

...EN WIJ BELASTINGPLICHTIGEN BETALEN VERDER AAN HUN RIJKDOM!!

0e3dbcd2 5603 11e8 a770 75c0cfd71583 web scale 0.0534188 0.0534188

En wij betalen ook voor de ouders, broers, zusters en kinderen!! Deze geldjoden zijn zo rijk als de zee diep, en toch bestelen ze nog het volk!! Opdoeken dit circus!

 

     belgie5 GRAAI, PIK, GRIJP, NAAI, STEEL EN BEDONDER  belgie5 VLAG

 MILJARDEN HEBBEN ZE VAN HUN VOLK GESTOLEN !!!

MET DE HULP EN MEDEWERKING VAN HUN HANDLANGERS

DIE OOK EEN 'GRAANTJE MEEPIKKEN' OM HET FAMILIEFORTUIN

TE SPEKKEN MET KARREVRACHTEN VAN ONZE EURO'S.

pijl naar beneden 9                                                           ALBERT - PAOLA  961.000€ JAAR

                                         ASTRID 334.000€ JAAR   -   LAURENT 320.000€ JAAR

coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st

pijl naar beneden 9

                                                                  12.267.000€  JAAR

coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9

OM HET KORT TE MAKEN

DEZE KONINKLIJKE ROVERSFAMILIE KOST ONS JAARLIJKS

36.641.000€

pijlen

     42.000€ Maand         19.650€ Maand        14.800€ Maand        ONBEKEND           12.000€ Maand

  coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 2coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 2 kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 3 kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 4 kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 5 kopie

EN NIEMAND ZIET, DAT WE GEREGEERD WORDEN DOOR BANDIETEN

 pijlen

    12.000€ Maand       28.120€ Maand           ONBEKEND         16.180€ Maand        15.000€ Maand

coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 6 kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 9 kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 8 kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 7 kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 10 kopie kopie kopie

HET KIESVEE STAAT ERBIJ EN KIJKT ERNAAR...


pijlen

   11.000€ Maand           ONBEKEND          16.000€ Maand       12.100€ Maand        16.000€ Maand 

coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 11 kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 12 kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 10 kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 13 kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 18 kopie kopie kopie kopie kopie

GEEN BOTER MEER AAN DE GALG, MAAR...

 

pijlen

      ONBEKEND          12.600€ Maand         15.500€ Maand       11.350€ Maand       13.000€ Maand

coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 15 kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 20 kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 19 kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 18 kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 22 kopie kopie kopie kopie kopie kopie

MACHTSGEILE NIETSONTZIENDE POLITICI DIE STREVEN NAAR:

HUN EIGEN WINSTBEJAG, EN LIEFST ZO VEEL- EN SNEL MOGELIJK

pijlen

   11.000€ Maand         19.000€ Maand        23.000€ Maand        10.500€ Maand        11.000€ Maand

coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 7 kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 14 kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 16 kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 17 kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 21 kopie kopie kopie kopie kopie

BREEDSMOELKIKKERS IN MAATPAK MET DAS OF STRIKJE...

DIE EERST VEEL BELOVEN VOOR ZE ONS BEROVEN

pijlen

     18.000€ Maand        13.000€ Maand        11.000€ Maand        10.000€ Maand        11.000€ Maand

 coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 24 kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 26 kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 23 kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 15 kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 25 kopie kopie kopie kopie kopie kopie

DE WIL VAN HET VOLK BESTAAT GEWOON NIET

ZE BESTELEN U VLAK ONDER UW NEUS

EN U ZIET HET NIET...OF WIL HET NIET ZIEN!!   

pijlen

    32.700€ Maand          ONBEKEND            18.210€ Maand       10.000€ Maand       10.500€ Maand

coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 28 kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 22 kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 29 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 30 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 28 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie

VAN HUN TIENTALLEN MANDATARISSEN NOG NIET GESPROKEN

DE DAMES EN HEREN HEBBEN ALLEMAAL..."STRONT AAN DE KNIKKER' !!

pijlen

coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 31 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 30 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 32 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 34 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopiecoole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 33 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie

pijlen

 coole bierviltjes belgische vlag vierkant 15 st9 kopie 37 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie

 

HIER ONTBREKEN ER NOG EEN HONDERDTAL BENDELEDEN!

DIE DIKKEVET BETAALD WORDEN OM EUROPA/BELGIE OM ZEEP TE HELPEN!

 

STAATSSCHULD 2019 :  450  MILJARD EURO !!!

vlag galg

 

wraak volk

BERICHT AAN :

DE 8 MILJOEN BELASTINGPLICHTIGEN

STOP MET BETALEN !!

ALBERT EN PAOLA GAAN OP REIS OP ONZE KOSTEN

VETTE KONINKLIJKE 'SCHENKINGEN'.

alpa2

 WAAROM ZOU HIJ ZELF IN ZIJN BUIDEL TASTEN,

WANNEER HIJ EEN HANDIGHEIDJE KAN TOEPASSEN?

In 2009 schopte koning Albert II schandaal. In zijn 21 juli-toespraak besprak hij toen de economische crisis, en foeterde hij dat we dringend eens wat minder materialistisch moeten worden. Content zijn met minder en zo. Vlak daarna... kocht hij een luxejacht van 4,6 miljoen euro.

Toen-ie enkele jaren later op pensioen ging en vernam dat hij voortaan met 'amper' 923.000€ moest rondkomen, was hij woest. "Daar kan ik verdorie mijn jacht nog niet mee onderhouden!" klonk het. Pruilend zette hij het vaartuig te koop voor een luttele 2 miljoen euro.

Een half jaar later verdween dat 'Te Koop'-plakkaat alweer, en trok hij er weer op uit met het jacht. Hier en daar vroeg iemand zich af waar den Berre toch centjes had gevonden om de benzinetank van zijn bootje te vullen. Had hij de lotto gewonnen? Een goedgevulde sok gevonden onder zijn matras? Kluste hij stiekem bij in het zwart?

Thans reizen Albert en Paola Zuid-Europa rond met hun jacht, dat ALPA heet - een samentrekking van Albert en Paola.

Nu weten we beter en menen ook te weten wie de kosten betaalt. Nu is de ALPA officieel een militair vaartuig, zodat onze staat opdraait voor kosten als liggeld en dergelijke. En aangezien het een militair vaartuig is, zijn er ook militairen aanwezig ter bewaking. Militairen die natuurlijk ook geld kosten!!

alfa8

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0174 - Zittingsperiode : 52

Auteur: Alexandra Colen, VB
Departement: Minister van Landsverdediging
Sub-departement: Landsverdediging
Titel: Schepen met vlag van de Belgische Marine.
Datum indiening: 28/09/2009
Taal: N
Termijndatum: 30/10/2009

Vraag:
In antwoord op mijn vraag nr. 25 van 4 februari 2008 over het statuut van het yachtschip Alpa, eigendom van de Koning, antwoordde u: "In hoofdzaak om veiligheidsredenen, is dit schip opgenomen op de "officiele lijst van de Belgische zeeschepen en van de vloot van de Marine" en voert het dezelfde vlag als de schepen van de Marine." (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2007-2008, nr. 12, blz. 1986). Kan u de lijst meedelen van schepen die eveneens van dergelijke behandeling genieten, met andere woorden welke schepen voeren de vlag van de Belgische Marine zonder eigendom van het leger te zijn?

Status: 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord: B083
Publicatiedatum: 03/11/2009, 20092010

Antwoord:
Naast de A982 ALPA is er nog één schip dat onder militaire vlag vaart zonder eigendom van Defensie te zijn, namelijk de A962 BELGICA. Dit schip is eigendom van de programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid en vaart, in uitvoering van de conventie van 03 januari 1996, met militair personeel. De A962 BELGICA voert enkel opdrachten uit in het domein van oceano-grafisch onderzoek.

Eurovoc-descriptoren KRIJGSMACHT | VLOOT | BOOT | STAATSHOOFD | PRIVE-BEZIT | BEVEILIGING EN BEWAKING

ANKLIK 2

   RITTEN WINNEN VOOR NAFTE IN DE BOOT??  

albert in koers

 ANKLIK 2

 

ER ZIJN WIJKEN IN ONZE MOOIE STEDEN,GEMEENTEN EN DORPEN

DIE VOLLEDIG ONTVOLKT ZIJN VAN ONZE EIGEN MENSEN...

BOERKA7

Er zijn wijken in Oostende e.a. kustgemeenten die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Niet alleen in Brussel en Antwerpen maar nu reeds ook aan de "Vlaamse kust"!! Nog enkele jaren en onze kleinkinderen moeten de islam beleiden, dank zei al die nietsnutten-struisvogels in de politiek.

ONZE KINDEREN "IN OPLEIDING"...

 moskee3

Dit is wat we al zo lang zien, en (voorzichtig) zeggen, want inderdaad, het woord "racisme" wordt wel erg vaak misbruikt als men de waarheid zegt, en dit al vele jaren. Maar loop eens in Oostende rond, het ziet er overal letterlijk zwart van het volk, ook qua personeel in de Torhoutsesteenweg zijn het 8 op 10 allochtonen, en vaak spreken ze geen woord Nederlands. En een blinde ziet dat ze hele wijken in beslag aan het nemen zijn. Een zee aan kinderwagens en poepen er maar op los!! Zij kweken....als ratten...wij betalen!! Onze kleuterklassen zitten 'er vol van'... En om af te sluiten, breng maar even een bezoekje aan alle 'kamers' der rechtbanken van Brugge en Veurne, 70% zijn....jawel, goed geraden. Onze ouderen durven niet meer om boodschappen, laat staan, 's avonds op straat komen!! Het mag toch eens gezegd worden.

Sint-Catharinaplein word .... "Les Jardins Cannabis"

Torhoutsesteenweg word ...."Boulevard Marrakesh"

(Ter info: "in onze koningin der badsteden geraak je sneller aan 300gr cocaïne dan aan een pizza")

 ANKLIK 2

PURE WAARHEID DOET HET HARDST PIJN!!

LET WEL: DIT IS GEEN RACISME MAAR REALISME!!

nigger criminal

ANKLIK 2

oostende8

NEDERLANDERS MET BALLEN AAN HET LIJF...

EN BELGEN... MET STRONT IN DE BROEK

vlcsnap 2019 10 14 17h37m08s077 1132x670

De voordeur van het provinciehuis om zeep! Met de deur in huis vallen noemen ze dat. Dit is opstand naar mijn hart. Spreken heeft geen zin meer en actie moet er komen!! Het volk heeft het gehad met en van die politieke sekten die ons beroven en bedriegen!

LOWIETJE RUIKT (ZOALS PAPA) DE VETPOTTEN

"The Sopranos van België".

Het gebroed van de grootste graaiers uit de belgische politiek zet hem verder, Arm België

verhofstadt2

Uit het niets gelanceerd bij Open-VLD. Een flierefluiter, die nog nooit van het werkwoord werken al ooit gehoord of gezien heeft. Dit is de reden dat het in België zo fantastisch gaat. Je moet maar de juiste naam hebben of de juiste mensen kennen en je broodje is gebakken. Och dat kan er ook nog bij. Dat zijn papa het land verkocht indertijd en nu een dik betaald loon in EU. Nu zijn zoon lanceren in de politiek. Ze lachen ons uit recht in het gezicht,en wat doen we eraan. En die mensen die daarop stemmen leven waarschijnlijk op mars.

BORIS, MAN MET BALLEN EN VOETEN ONDER ZIJN LIJF

voet op tafel

 

MOETEN(?) DE EZELTJES TERUG GAAN STEMMEN NA NIEUWJAAR ?

Wat een zin (onzin) om verkiezingen te houden?! De winnaars zijn nu de grote verliezers, en de verliezers zijn de grote winnaars zoals het er nu voorstaat. Wat een klucht en cinemavoorstelling van formaat! En nog heeft het kiesvee het niet begrepen en gaan ze met hun gekke open bek naar die stemkoten!!

En tot overmaat van ramp, pastoor Geens kan plots premier worden!!!

 Geens

****************************

Eén feit staat vast voor mij, ik scheur mijn stemvodden en ga al vele tientallen jaren NOOIT meer stemmen op bandieten, machtsgeile volksverraders, mega leugenaars en breedsmoeltrekkers!! Waar ze goed in zijn?...het land naar de ravijn besturen!!!

 

NUTTELOOS GAAN LULLEN BIJ FLUPPE

formateurs

Kostenplaatje voor deze twee oude krocodillen: 25.000€ p.p. om wat te gaan kletsen bij Fielieppe!! Deze twee klungels moeten toch weten dat het systeem niet meer werkt: 6 regeringen die ons continue opzadelen met een begrotingstekort...de hoogste belastingen en de laagste pensioenen om het theater van politiek geklungel in stand te houden. Die twee informateurs, Spek & Bonen kunnen zo nog jaren tussentijds verslag uitbrengen . Als de koning mij en mijn kleinzoon aanstelt als informateurs en ook zo goed betaald zoals Reynders en Van de Lanotte , dan zullen we na X aantal tijd even ver zijn . Dus alles voor niets die twee.  Laten we er gewoon mee ophouden, Belgie bestaat niet meer.