ARME ZIEKE VERLOREN PLANEET

WAT KWEKEN WE NU, EN IN DE TOEKOMST... BIJ DE VLEET?

belgie om zeep

 

a) 1,7 miljoen belgen aan de antidepressiva  

b) alcoholieke jongeren (12 per dag)

c) ontelbare psyhiatrische patiënten

d) ambulanciers krijgen kogelvrij vest

e) 680.000 belgen leven op de armoede(grens) en...

f) 2 miljoen belgen moeten ploeteren om rond te komen.

g) 28 zelfmoorden per dag(!!) in Vlaanderen

h) 39 aangegeven verkrachtingen per dag

i) bijna nergens in Europa meer moorden dan in België

j) dit jaar al meer faillissementen in België dan in heel 2018

k) het volk is uitgezogen door de Staat

l) de hoogste belastingen van Europa

m) gevangenissen overvol

n) 4 vluchtmisdrijven per dag

o) Stelende politici

p) enz. enz..

 

OPWARMING VAN DE AARDE MERKBAAR OP STRAAT

De mensen, die wij nu tegenkomen zijn al veel bruiner dan 10 jaar geleden.

vluchtelingen 123rf

 

MIJN ZWARTE REUS...MIJN IDOOL

Ik noem hem mijn vriend valt letterlijk uit de lucht! Op het einde van de video kan je zien hoe mijn vriend zich aan het 'opwarmen' is.

Mijn fantasie is oneindig : Den Aap uit Veurne...ik geniet er van.... (Let wel, ik zeg nu ook weer niet dat het zo moet, maar dat doet mij onnoemelijk veel genoegen...)

Deze man als President van containerpark BELGIE !!.

klap

 

DE HELD VAN FRANKRIJK...ZEG GELE HESJES

Dit is een held van het volk.Heeft de burgers verdedigd tegen de privemilitie van de elite.De gele hesjes laten hem niet vallen zal wel eens den druppel zijn die de emmer en de revolutie zal doen losbarsten ook in belgie.

BOKSER1

arc2

geel kader4

STAKEN

DE GELE HESJES  
Brandstof & Taxen oorlog woedt voort in Frankrijk en Wallonië!
'Dapper' Vlaanderen slaapt....
450.000 Gele Hesjes voeren actie's met verschillende blokkades tegen te hoge brandstofprijzen en een zee aan taxen!

De overheid duld geen opstand. Iemand die op FB oproept tot actie wordt gearresteerd. Overal hangen cameras, er is geen ontkomen aan. En dan willen nog u vingerafdrukken afgeven. De gele hesjes zijn doodnormale burgers die zich zorgen maken omdat ze maandelijks niet meer rondkomen, dat is de realiteit. Studenten moeten steeds meer en meer werken om hun onkosten t betalen omdat de ouders geen geld meer hebben..


BEN JIJ OOK EEN GEEL HESJE ???

diesel 11

800 miljoen € extra heeft de staat vorig jaar verdiend aan taksen op de brandstof tov van het vorige jaar! Ondertussen staat de prijs van de ruwe olie enorm laag na meer dan 20 % daling. En aan de pomp, amper iets van te zien. Ze vullen er hun "gaten" in de begroting mee en hun opstappremies moeten ook betaald worden hé, en...als mensen uitgeperst worden als citroenen door steeds meer en hogere taksen,accijnzen en voorheffingen,komen ze uit hun huis : Wij brave Vlamingen blijven slapen. Ik heb bewondering voor de moed van al die mensen(niet de relschoppers) die op straat komen en die er iets aan proberen te doen terwijl de massa (waartoe ik behoor - en ergens beschaamd ben omdat ik er ook niet bij sta) gewoon zit te kijken en lijdzaam toe te zien hoe we voortdurend gepluimd worden door een onvoorstelbaar groot aantal graaiers. Ik neem er graag een tekort aan brandstof bij. De actievoerders hebben mijn sympathie.

DE BLAUWE HESJES

staken 3

DE RODE HESJES

staken2

 

.

De bedreigingen van de oceanen en hun bewoners

Geleidelijk lijkt het tij te keren. Nu de oceanen steeds leger raken en steeds meer wetenschappers er op hameren dat er dringend actie moet ondernomen worden, lijken sommige politici enigszins wakker te worden. Kijken we echter naar Nederland en België, dan ziet het er nog niet best uit.

Zo beloven de Nederlandse visserijministers al 18 jaar een belangrijk deel van de Noordzee te beschermen. Dit zou in moeten houden dat de visserij daar op geen enkele wijze toegestaan is. Op dit moment wordt van het Belgische deel van de Noordzee elke vierkante meter tweemaal per jaar omgeploegd. 'Men' vindt dat normaal. De vis die op de bodem leeft moet naar ons bord...Men vergeet kennelijk dat van de van oorsprong prachtige onderwaternatuur inmiddels vrijwel niets meer over is. Ach, wat niet weet, deert toch niet!?

De zee heeft me verteld dat zij zo moe is

Zij zei dat zij er zeer beroerd aan toe is

Zij zei: wat is daar toch bij jullie aan de hand?

Wat doen jullie toch tegenwoordig allemaal op dat land?

Zij zei: er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen

Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen

Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is

Die zei dat zij er zeer beroerd aan toe is

En als de zee zegt dat ze moe is

Wil dat zeggen dat het land er zeer beroerd aan toe is...

strand met afval kennislink

VOOR MIJ MOGEN ZE ALLEN HUN TONG INSLIKKEN EN STIKKEN!!

44664225 256524068343056 5478057475527671808 o

MIJN HART BLOEDT...

mager kind

HONGERKINDEREN

BELGEN IN DE STRATEN VAN ONZE HOOFDSTAD

9194539

DE GRUWEL VAN LEOPOLD II IN CONGO

VAN ECONOMISCHE TOT FYSIEKE VERMINKING

9454487

Het regime van Leopold II was extreem gewelddadig. Onnoemelijk veel Congolezen verloren het leven of ontvluchtten de koloniale terreur. Kunnen we de gruwel verklaren? Wat was de impact op de Congolese bevolking?

In 1885 kroonde Leopold II zichzelf tot koning van Kongo-Vrijstaat. Na lange diplomatieke onderhandelingen kreeg hij daarvoor de toestemming van de Verenigde Staten en de toestemming van de Europese grootmachten. Het echte werk moest echter nog beginnen: het innemen van Congo, een kolonie ter grootte van  West-Europa. Stap voor stap verkenden en bezetten militaire expedities het toen nog grotendeels onbekende territorium. Dat ging gepaard met zware gevechten. Niet alle lokale heersers bogen vrijwillig het hoofd voor de kolonisator. De veroveringsoorlogen maakten veel slachtoffers.....

HET RODE KRUIS HEEFT PRECIES 6 HUIZEN GEBOUWD IN HAITI

MET 500 MILJOEN DOLLAR AAN DONATIES...

Het Rode Kruis beloofde Haïti te helpen bij de levering van huizen na de aardbeving van 2010 die de regio verwoestte.

haiti

Ze beloofden dat ze honderdduizenden huizen zouden bouwen voor mensen die door de verwoestende aardbeving dakloos waren geworden, maar ze hebben massaal gefaald. In feite hebben ze tot nu toe slechts zes huizen gebouwd, ondanks het feit dat er ongeveer een half miljard dollar is gedoneerd.

130.000 beloofde huizen, slechts 6 gebouwd.

De plannen van het Rode Kruis zijn mislukt omdat zij beloofden 130.000 huizen te bouwen om de overlevenden van de aardbeving te huisvesten. Veel mensen hadden na de grote aardbeving niets meer over. Mensen uit de hele wereld boden echter hulp aan de slachtoffers, dankzij vele fouten; de plannen om de huizen te bouwen moesten worden stopgezet. Erger nog, veel mensen twijfelen er nu aan dat de huizen gebouwd gaan worden.

Veel regio’s zijn door de aardbeving verwoest en moeten nog worden herbouwd. Door de aardbeving zijn er veel mensen achtergebleven in hutten die in allerijl bij elkaar waren gezet van wat er aan puin verzameld kon worden. Veel mensen hebben geen toegang tot schoon water, terwijl anderen moeite hebben om schoon water te krijgen.

Er zijn memo’s uitgelekt uit het Rode Kruis die laten zien hoeveel fouten ze daadwerkelijk hebben gemaakt. Deze fouten belemmerden de oprichting van de huizen en er is gezegd dat ze allemaal vermeden hadden kunnen worden als er een beter beheer en planning binnen het Rode Kruis had plaatsgevonden. Voormalige werknemers die werden ingehuurd om aan het project te werken, hebben gezegd dat er op dat moment personeel was ingehuurd en dat ze geen Creools of Frans konden lezen. Dit betekende dat velen van hen niet in staat waren geweest om goed in de omgeving te werken.

De toenmalige directeur was Judith St. Fort en in een notitie uit 2011 sprak ze over hoe de managers die verantwoordelijk waren voor de operatie enkele zeer verontrustende opmerkingen hadden gemaakt over de Haïtiaanse medewerkers. In een rapport benadrukte ze haar zorgen over de operatie in Haïti en zei ze dat ze de juiste leiding ter plaatse nodig hadden om effectief te kunnen opereren. Ze benadrukte ook veel kwesties en zorgen van haar laatste reis, alle ernstige zorgen over leiderschap dat ontbrak.