DE ONDERGANG VAN ONZE MOOIE PLANEET = DE POLITIEK

Bericht aan het kiesvee, t.t.z., het mens'dom'...

"Stop met naar die stembussen te slenteren:"

HET HEEFT GEEN ZIN...!!!

GELD - MACHT - SEX - EIGENBELANG

KLIK HIER2

 (10% uit het palmares van onze Rode die 'Vooruit' willen...klik op foto)

Let wel, àlle kleuren van de regenboog hebben 'butter op hun kop'.

cindy

 

 

***********

Na Blankenberge...De Panne ??

Burgemeester De Panne

Persbericht
In De Panne is sedert de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een coalitie van ACT!E (5), Het Plan – B (4) en NV-A (1). Zij vormen, samen met gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie (1), de meerderheid in de gemeenteraad. De oppositie bestaat uit: Vooruit (5), CD&Vplus (4), die in kartel naar de kiezer trokken onder de naam “Lijst van de Burgemeester”. Raadslid Eric Vanhee (1) stelt zich steeds op als correct onafhankelijk gemeenteraadslid. In totaal zijn er dus 21 gemeenteraadsleden.
Het Schepencollege bestaat uit eerste schepen Janssens, schepen Buyens, schepen Vandermeeren (ACT!E), schepen Verbrugge (NV-A), schepen Luyssen en burgemeester Degrieck (Het plan -B).
---
Donderdagavond is het nieuws gelekt dat er gesprekken worden gevoerd tussen de gemeenteraadsleden van Vooruit en CD&Vplus, schepen Cindy Verbrugge (NV-A) en mogelijks andere personen. Deze gesprekken worden door de verschillende partijen bevestigd in de media.
Het doel van deze gesprekken is om gebruik te maken van een nieuw decreet waardoor er tijdens de bestuursperiode nieuwe coalities kunnen worden gesmeed. Door middel van een zogenaamde collectieve constructieve akte van wantrouwen willen bovenstaande gemeenteraadsleden de macht grijpen en burgemeester en schepenen van hun ambt te beroven, als een dief in de nacht.
De posten zouden al verdeeld zijn en alle nodige documenten zouden al getekend zijn.
Aanzet tot dit machtsgeile verraad is huidig schepen Cindy Verbrugge. Door over te lopen naar de oppositie ziet zij een mogelijkheid om burgemeester en schepenen een vuile loer te draaien om elders meer invloed te kunnen hebben. Dat heet “eigenbelang”.
Op geen enkel moment is er in deze voorbije beleidsperiode een probleem geweest betreffende de uitvoerbaarheid van ons ambitieus beleidsprogramma en de samenwerking met de oppositie, integendeel. Dat beleidsprogramma werd volledig geschreven met de steun van de lokale afdeling van N-VA.
In hoeverre het lokale N-VA bestuur en de N-VA leden deze stap van schepen Verbrugge steunen, is al maar de vraag, dat leert de navraag bij de voorzitter van de lokale N-VA afdeling.
---
Gelet op de krappe meerderheid meent collega Verbrugge al van bij het begin van deze legislatuur een sleutelrol in handen te hebben en aldus onmogelijke eisen te kunnen stellen bij het beleidsmatig werk in ons college. Zo moest zij eerder de belangrijke bevoegdheid Toerisme afgeven.
Het spreekt voor zich dat binnen de huidige meerderheid geen plaats is voor wie met oppositiepartijen vreemd gaat – zelfs al is het maar een puberale poging tot vrijage die mogelijks enkel bla-bla betreft en niet eens zal leiden tot boem-boem.
---
Het is evident dat collega Verbrugge niet langer als collega kan functioneren binnen het schepencollege. Tijdens een spoedeisend schepencollege werd vandaag beslist tot een herverdeling van de “werkzaamheden in verband met het dagelijks bestuur”. Concreet betekent dit dat alle bevoegdheden van Cindy Verbrugge werden ontnomen. Het spreekt voor zich dat elk politiek vertrouwen in haar persoon helemaal weg is.
Het is bovendien al even evident dat collega Verbrugge per direct ontslag neemt als schepen. Je kan geen lid willen zijn van een andere bestuursploeg en toch je functie en de daarbij horende vergoeding blijven behouden bij de huidige ploeg. Wij hebben bij Cindy Verbrugge aangedrongen op haar dringende ontslag en verwachten dat ontslag dan ook komende maandag te ontvangen.
---
Betreffende de “pogingen tot machtsgreep” waarnaar in de media wordt verwezen: noch burgemeester, noch schepenen, noch raadsleden van Het plan – B en Act!e zijn hiervan sterk onder de indruk. Wij zijn uiteraard wel bijzonder ontgoocheld door dit persoonlijke initiatief van Cindy Verbrugge.
Het klopt dat een nieuw decreet zo’n bestuurswissel mogelijk maakt tijdens een bestuursperiode. Of artikel 46 van het nieuwe decreet echter ook in het geval van deze “poging tot machtsgreep” kan gebruikt worden, is een nader te beantwoorden vraag. Immers, dit decreet werd in het leven geroepen om dergelijke opportunistische overloperij in de toekomst onmogelijk te maken. Dit is dus louter en alleen een poging om het goedbedoelde decreet te misbruiken in het voordeel van een individueel postje.
Of er dus komende maandag op het gemeentehuis zo’n collectieve constructieve motie van wantrouwen in de bus zal vallen, is dus koffiedik kijken.
Desgevallend dit zo zou zijn, zullen onze beide fracties dit rustig bekijken, analyseren en zal de gemeenteraad afgewacht worden waarop over zo’n eventuele motie zou moeten worden gestemd.
Indien deze motie er maandag niet is, trekken we hieruit onze bijzondere conclusies en wordt er overgegaan tot de orde van de dag met àlle raadsleden van goeie wil.
---
Onze beide fracties betreuren uiteraard heel ferm deze gang van zaken. Dit is beschamend voor elk lid van de oppositie dat nog over een greintje zelfrespect beschikt.
In volle corona—crisis en tijdens een bijzondere periode van hervorming van onze administratie dergelijke manoevers uitsteken, is deze “poging tot machtsgreep” politiek van het laagste schavot en in feite niet meer of minder dan postjespakkerij.
---
ACT!E en Het plan – B danken de bevolking van onze formidabele gemeente voor hun massale steunbetuigingen en blijken van waardering. Wij hebben bovendien begrip voor de verontwaardiging die leeft bij vele inwoners, die getuigen van een bijzondere ontgoocheling in deze politieke gang van zaken.
Het plan – B en ACT!E zullen full force blijven inzetten op de realisatie van ons ambitieuze beleidsprogramma en wensen alle focus te houden op het inhoudelijke werk om van onze gemeente een betere gemeente te maken.
 
VELE HONDERDDUIZENDEN LEDEN WELKOM !!
 
ANKLIK 2
 

Ter titel van inlichtingen:

VAN QUICKENBORNE BLAAST POSITIEF
Burgemeester Kortrijk tekende zaterdag positief bij een alcohol- en drugscontrole na de voetbalwedstrijd Kortrijk - Anderlecht. Een zoveelste bericht uit de Kortrijkse doofpot waarover u uiteraard niets leest in de pers.
Omdat Van Quickenborne aan het hoofd staat van de politiezone, mag de politie geen alcohol- en drugstest afnemen van de burgemeester. Een moedige burger hield echter voet bij stuk en eiste dat ook de burgemeester, zoals gewone mensen, een test moet afleggen. Er werd dan maar een ploeg van een andere politiezone opgeroepen om de test af te nemen. Van Quickenborne testte positief op alcohol en/of drugs.
De getuige laat nog weten: “Hij heeft zijn wagen mogen laten staan en de vrouw van onze ‘burgervader’ is hem komen halen. Zet het maar online, niemand staat boven de wet.”
 
En....onze nieuwe FIRST LADY !!
decroo e1625598190292
AL VELE JAREN NIET MEER....!!!
pijl
2009 2
2010B

Reacties  

+1 #2 Glenn Ranson 15-08-2021 18:13
Hoog tijd voor wereldwijde ACTIE !!!!!
Citeer
+1 #1 Lien Verbeeck 15-08-2021 17:06
Macht & geld is alles dat telt en dit wereldwijd
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen