IK VOORZIE DE ALLERERGSTE CATASTROFE

DIE HET LAND/PLANEET OOIT GEKEND HEEFT

COVID 19/20/21/22 enz...

his jaarboek epidimieen

 

...EN DAN NOG DEZE DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL!!

Ik adviseer om alle mensen de bijsluiter die bij bepaalde mondmaskers geleverd is te lezen, er staat duidelijk in dat deze geen bescherming bied tegen "bacteriën en virussen" hiermee ontkrachtigd het ook dat deze mondmaskers dragen nutteloos is!.

Alleen FFP2 en FFP3 maskers bieden bescherming aan hun dragers! 

  8591806258952 01  1598879352 Sani Evo I

Dit hygiënemasker is geen medisch hulpmiddel in de zin van Richtlijn 93/42/EEG of Vordering(EU) 2017/745, noch een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Vordering (EU) 2016/425. Het biedt geen enkel bescherming aan de eigen longen of luchtwegen. Dit masker, en vele andere, biedt slechts comfort bij de aanwezigheid van onschadelijk stof, zowel qua concentratie als eigenschappen ervan. Dit masker biedt geen enkele bescherming tegen schadelijke, giftige of anderzins de gezondheid bedreigende substanties of concentraties ervan, welke o.a. in de vorm van deeltjes, stof, rook, nevel, vezels, [asbest, glas of steenwol], gas, damp of als microbiologische verontreinigingen zoals bijvoorbeeld bacteriën, virussen, sporen of schimmels kunnen voorkomen. Misbruik van dit masker kan leiden tot ziekte en zelfs de dood. Raadpleeg voor het juiste gebruik: www.ab-safety.eu Voor bijkomende informatie gelieve onze klantendienst te contacteren.

IN OPMAAK

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen