stem

Het blijft een hardnekkige kwakkel, maar blanco stemmen worden niet aan meerderheidspartijen of grootste partij geschonken. Wat wel geldt : per blanco stem krijgen de partijen jaarlijks ca. 1.75 euro minder dotatie.

Als reactie op de oproep 'stem massaal blanco... als petitie om uw stem terug te krijgen' hoort en leest men dikwijls dat een blanco stem naar de meerderheid gaat, of naar de grootste partij. Hoe die tovertruk dan zou werken, dat is dan niet meer duidelijk. Men heeft het "van horen zeggen", maar weet niet juist hoe dat gaat. Voor alle duidelijkheid : een blanco stem gaat nergens anders naartoe.

Op de website van Binnenlandse Zaken, Directie van de verkiezingen staat onder de 'FAQ' volgende vraag :

Kunt U mij inlichten over het gebruik van ongeldige of blanco-stemmen. Worden ze genegeerd of gaan ze naar de meerderheid.

Met volgend antwoord :

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels over de partijen. Deze stemmen worden dus totaal genegeerd bij de zetelverdeling en geen enkele partij kan er een beroep op doen. Bijgevolg worden uitsluitend de stembiljetten met geldige stemmen voor de diverse lijsten in rekening gebracht voor de zetelverdeling.

Op de website 'Vlaamse Overheid', in de rubriek 'hoe kan ik geldig stemmen?'

Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen?

Met volgend antwoord : Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.

Wel minder partijdotatie

De blanco stemmen worden dus niet meegeteld om de zetels te verdelen. De proportionele verdeling van de zetels blijft dezelfde op basis van de wél geldig uitgebrachte stemmen. De oproep om massaal blanco te stemmen heeft vooreerst niet de bedoeling voor een halfleeg parlement te zorgen, wel dat de verkozenen van alle partijen zo sterk onder druk gezet worden om de tien punten uit te voeren, waar ze tot vandaag niet toe in staat blijken.

Een klein beetje zal het de partijen toch wel pijn doen, omdat de partijdotatie deels bestaat uit een toelage per uitgebrachte stem (jaarlijks 1,80 euro per geldig uitgebrachte stem voor het Vlaamse Parlement). Voor elke blanco stem krijgen partijen die 1,80 euro dus vijf jaar lang niet.

Gelezen en  goedgekeurd,

Den eddy

stemlokaal

En nog snappen ze het niet, dat ze gaan stemmen om de elite te verrijken! Het kiesvee nog dieper de afgrond in...O-NO-ZE-LAARS !!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen