WIJ HOREN NIETS VAN DE 800.000 'LEEUWEN'

LEEUW

HELAAS : KLAUWEN KAN HIJ NIET MEER

                   ZIJN TANDEN IS HIJ OOK KWIJT

Neem een voorbeeld aan Hongkong: daar komen ze met honderdduizenden op straat(vers van de pers: 1.7 miljoen kwamen op straat in de gietende regen!!), hier blijven de 'leeuwkes' gezellig onder moeders paraplu!! Vlamingen zijn breedsmoelkikkers, geen brullende en bijtende leeuwen!!

68978165 3067335390157781 7990338659054256128 n

web 7 ik stel een vraag

Open brief aan de ministers:

“Geachte ministers,
Ik zit met enkele vragen.
Jullie hebben er net een heleboel besparingen door gejaagd, de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar, een indexsprong, hogere btw voor onze energie, duurdere opvang, hogere schoolfacturen enz.

Jullie hebben de brave Belgen verteld dat de spaarpot leeg is, dat er dus moet bespaard worden, tot daar heb ik nog begrip, als brave burger heb ik namelijk de plicht mee te helpen het land weer op te bouwen.
Maar met het volgen van de media de laatste weken, de vluchtelingencrisis, stel ik mij echter wel vragen.

Ik vergelijk even de regering met ouders en de burgers met jullie kinderen. 
Als ouder spaar ik voor mijn kinderen voor later; de regering, btw, taxen, rsz, voor onze sociale zekerheid, voor ons pensioen enz., dus m.a.w. simplistisch gezegd, jullie sparen met verschillende spaarpotjes voor jullie kinderen, 'de burgers'.

Nu hebben wij een goed sociaal vangnet, waar wij, Belgen, onze ouders, grootouders, overgrootouders …. voor afgedragen hebben.

Maar nu komt het: dus net als jullie ons wisten te vertellen dat “de spaarpotjes” leeg zijn, dat we met zijn allen zullen moeten blijven werken tot we er bij 'neervallen', lees en hoor ik dat jullie 600.000.000 euro gaan vrijmaken voor de 'vluchtelingen'.

Hoe willen jullie dat verkopen aan de brave werkende Belgen die netjes afdragen voor onze 'lege spaarpotjes'?

Hoe willen jullie rechtvaardigen dat onze sociaal vangnet nu dient voor mensen die hier nog nooit 1 euro hebben bijgedragen?

Hoe kunnen jullie langs de ene kant onze rusthuizen minder subsidies geven, zodat 1 op de 6 waarschijnlijk zijn deuren kan sluiten, terwijl bejaarden al bijna geen betaalbaar rusthuis vinden, een heel leven gewerkt en afgedragen hebben aan de maatschappij en ze komen niet eens toe om met hun pensioentje een kamertje in een rusthuis te huren.
Maar wel 600.000.000 euro voor de vluchtelingen vrijmaken?

Asielcentra bijbouwen, leegstaande gebouwen inrichten tot comfortabele woonsten voor de “vluchtelingen”…
Eigen mensen die uit hun woning worden gezet om diezelfde vluchtelingen op te vangen, ze krijgen voorrang op onze sociale woningen, waar Belgen al enkele jaren voor op een wachtlijst staan, gratis internet enz…. , ik zit echt met vragen.

De inzet voor de vluchtelingen is enorm Ieder jaar bij het begin van de winter hoor ik telkens hetzelfde nieuws, 'opvangplaatsen te kort voor onze daklozen', daklozen die op een stuk karton in het centraal station of op een bank moeten slapen omdat de maatschappij ze in de steek laat.

Als ik dan hoor wat jullie nu doen voor deze 'vluchtelingen' dan ben ik sprakeloos.
Daarenboven had en heb ik erg mijn twijfels dat de meerderheid van deze vluchtelingen 'oorlogsvluchtelingen' zijn. 
Ik heb nog nooit zoveel jonge mannen bij elkaar gezien, amper vrouwen, kinderen of ouderlingen. 
De meesten komen niet uit oorlogsgebied en ze vluchten ook niet naar veilige buurlanden, maar helemaal naar West Europa.

Er wordt vergeleken met onze 2 wereldoorlogen.
Ja, wij hadden ook vluchtelingen, vrouwen, kinderen en bejaarden, die in WOI naar het neutrale Nederland vluchtten (tegen de zin van de Nederlanders); de rest zat aan het front of in loopgraven om dit land te verdedigen, net zoals mijn beide grootvaders in WOII en mijn overgrootvader in WOI.

Jonge mannen die vluchtten, waren deserteurs, hen wachtte de kogel.
Nu zijn het allemaal jonge mannen, laten hun gezin achter in de ‘oorlogszone’' en komen helemaal naar West Europa, genieten van onze sociaal systeem. 
En jullie laten dit gewoon begaan.

België, zowat het duurste land op gebied van inkomensbelasting in Europa en bij de duurste in de wereld, mensen die jarenlang gewerkt hebben krijgen een pensioentje dat bijna gelijk is aan wat de geregistreerde vluchteling aan leefloon krijgt! 
Sorry, ik stel me daar vragen bij.

En dan schrikken jullie als bij de verkiezingen blijkt dat meer en meer mensen rechts gaan stemmen.
Dat zijn dan, de racisten, marginalen, de onderste laag van de bevolking, want dat is makkelijker dan met hen in discussie te gaan. Wel, ik ben geen racist, ik ga werken voor mijn gezin, voor mijn land, maar niet voor gans de wereld.

Mijn solidariteit heeft WEL grenzen en ik vrees dat ik niet alleen ben.
Moeten de echte vluchtelingen geholpen worden? 
Ja, maar niet hier.
Ik zou het nog kunnen begrijpen als het vrouwen, kinderen en ouderlingen waren geweest.
Bijna ieder land sluit zijn grenzen, of doet tenminste strenge
grenscontroles, hier blijkt het onmogelijk???

Och ja, dat is waar ook. 
In België heeft men een tijd lang de grenzen gecontroleerd … van 08.00 uur tot 17.00 uur ! ! ! Begrijpen wie begrijpen kan. 
Geen mensen en geen middelen, terwijl ik iedere dag douanes op de snelwegen zie die vrachtwagens op rode mazout controleren, politie die midden in de week om 11 uur
s ’middags alcoholcontrole houden in een zijstraat en een leger hadden we ook nog, zijn die enkel nodig om de diamantwijk in Antwerpen te beschermen?

Ik wil er nog op wijzen, dat één van de plichten van de regering, tegenover zijn bevolking, de veiligheid garanderen is.
Aangezien de valse paspoorten die in omloop zijn, het aantal mannelijke ‘vluchtelingen', de grenzen die wagenwijd openblijven en dan heb ik het nog niet over diegenen die illegaal binnen geraken en zelfs geen asiel aanvragen en ook niet over de ex-Syrië strijders, waarvan jullie zelfs niet weten dat ze terug in het land zijn.

Dus ik vraag me niet af OF ze gaan toeslaan, maar wanneer, waar en hoe.
En neen, ik ben geen bange Belg, ik stel me enkel de vraag hoe het zover is kunnen komen.

De multiculturele samenleving, het is al langer geweten dat het een totale mislukking is, toch worden we gedwongen met een religie samen te leven voor wie o.a. vrouwen voorwerpen zijn, samen te leven met mensen die eigenlijk walgen van het Westen en onze cultuur. 
Met mensen die zichzelf geeneens Belg willen voelen. (en ik heb het hier zeker niet over allemaal, maar wel over een grote meerderheid)

Ik wens niemand een verdrinkingsdood toe en het is schrijnend wat er nu allemaal gebeurt, maar de media manipuleert beelden en wil ons vooral – net als onze regering – een op ons geweten inspelen, met beelden van een verdronken kind, achteraf gebleken, was de vader de stuurman van de boot, de smokkelaar en onderweg voor nieuwe tanden.

Ik weet niet meer wat ik nog mag geloven en wat niet, zowel pro als contra. 
Nieuwsbladen brengen in deze tijden nieuwsberichten met tegengestelde feiten. Maar van nieuwsbladen zoals HLN en GVA enz. had ik toch iets meer neutraliteit verwacht.

Jullie willen dat de mensen begrip en medelijden tonen voor deze vluchtelingen, maar jullie moeten nu zelf toegeven dat het merendeel uit “veilige” streken komt. 
Allemaal om een graantje mee te pikken uit onze ‘spaarpotjes' . 
En ja ze worden dan teruggestuurd, na een maand, tenzij het verlengd word, wat wederom een hoop geld kost.

Kan ik het hier dan ook anders stellen? 
Zouden die mensen ook verdronken zijn geweest moesten ze weten dat ze in West-Europa niet van een sociaal systeem konden genieten?

België telt 5 regeringen en als ik dan hoor of zie, dat eender welke beslissing jullie willen nemen, jullie steeds terug gefloten worden door Europa, ook hier heb ik mijn bedenkingen bij, als België niet meer autonoom kan bestuurd worden, omdat jullie klakkeloos moeten volgen wat Europa dicteert, waarom betalen wij dan nog steeds voor 5 regeringen?

Mijn laatste vraag, gaan we binnen enkele jaren, met de nieuwe begroting te horen krijgen dat we nog enkele jaren langer moeten werken?

Bedankt regering om rekening te houden met uw belasting betalende burgers.

Het enige wat we kunnen doen is deze ongeloofwaardige situaties blijven rondsturen.

Een bezorgde burger.

Den Eddy.

 

Parijs - De Unesco heeft de Belgische graaicultuur erkend als immaterieel cultuur erfgoed. De VN-organisatie wil de eeuwenoude traditie naar eigen zeggen beschermen tegen linkse populisten die 'om een of andere reden ten strijde trekken tegen deze mooie traditie'.

Ook ander landen hebben graaiculturen, maar nergens is deze feller in het maatschappelijk weefsel doorgedrongen dan in België, motiveert de Unesco haar beslissing. "Je kunt in België onder elke kerktoren wel een aantal gemeenteraadsleden vinden die links en rechts geld opstrijken zonder daar echt iets voor te doen. Belgen hebben een uniek ecosysteem ontwikkeld van intercommunales en publiek-private samenwerkingen, waarin elke profiteur wel ergens zijn gading kan vinden. Dat is een werk van vele deccenia, en het zou dan ook jammer zijn mocht dat mooie erfgoed van de ene op de andere dag verloren gaan".

bouge

Ook wat betreft de schaal van de graaicultuur verbleken de andere landen in Europa bij het Belgische enthousiasme. "Om een klein voorbeeld te geven: België telt slechts 10 miljoen inwoners, maar de Kamervoorzitter verdient hier - gewoon om met zijn gat in het pluche te zitten - meer dan de Duitse Bondskanselier Angela Merkel, die 80 miljoen Duitsers, 10 miljoen Grieken en één Donald Trump moet managen."

"Een tweede voorbeeld: Brussel, een stad van 1 miljoen inwoners, heeft op een of andere manier 19 burgemeesters en bijbehorende gemeenteraden nodig terwijl steden met twintig miljoen inwoners zoals Sao Paulo of Mexico-stad het wel met één enkele burgemeester rooien. Graaicultuur op een dergelijke schaal organiseren lukt alleen als daar een breed draagvlak voor is bij de bevolking", vindt de Unesco.

Sterker nog: veel Belgen zijn echt trots op de graaicultuur en beoefenen het gebruik met waardigheid. Kabinetsmedewerkers van de minister van Financiën kunnen doodleuk een eigen advocatenkantoor beginnen dat bedrijven helpt om de fiscale wetgeving te omzeilen waarin ze nota bene zelf de loopholes hebben geschreven!! Dat is een groot verschil met pakweg Frankrijk, waarin graaiculturo's zich toch eerder lijken te schamen over het verduisteren van miljoenen euro's belastinggeld" oordeelt de Unesco.

Bovendien is de typisch Belgische graaicultuur het énige culture fenomeen dat Vlaanderen en Wallonië nog echt delen" aldus de Unesco. "Voor de buitenstaander lijken de respectievelijke partijen van Bart De Wever en Elio Di Rupo gezworen vijanden, maar in de graaicultuur vinden ze elkaar.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is blij met de nominatie. "Geld uit de brave burgerbevolking haar zakken kloppen: dat is onze cultuur. Dit zijn onze normen en waarden", oreert de burgemeester van Antwerpen. "Ik vind het dan ook verbijsterend dat een partij als Groen, louter uit electoraal opportunisme, meewerkt aan de afbraak van deze oer-Vlaamse traditie waar ze zelf met veel plezier aan deelneemt. Stielbederf, dat is het."

VUISTEN GEBALD

.

OP DEZELFDE PLANEET WORDT 220 MILJOEN...

VOOR EEN VOETBALLER BETAALD..

78819960 2645085842253321 5402352522247536640 n

 78432767 3195711280446052 2196438690262155264 o

NA 40 JAAR DOEN MAGISTRAAT EN SPEURDER BOEKJE OPEN:

SCHANDAAL ROND BOUWGRONDEN IN DE PANNE

"PALEIS KWAM TUSSEN IN CORRUPTIEZAAK"

 DE PANNE ZEE DUINEN

Een oud-magistraat én een speurder getuigen dat het Koninklijk Paleis destijds ongeoorloofd is tussengekomen in een oude corruptiezaak, waarbij de Koninklijke Schenking bouwgronden verwierf.  Het Paleis zou in 1979 de betrokken speurder aangemaand hebben om een hoofdverdachte vrij te laten.

In het kader van het onderzoek naar de Koninklijke Schenking, ‘Immo Royal’, werd vandaag geschreven dat de Koninklijke Schenking in 2004 bouwgronden verkocht waarvan de oorsprong vragen oproept. Het gaat om gronden in een duinengebied in De Panne, waarrond in 1979 een groot corruptieschandaal was losgebarsten.. Niet zozeer de verkoop van de gronden roept vragen op, wel hoe ze ooit bij de Koninklijke Schenking zijn terecht gekomen. De onderzoeksjournalisten kwamen bij de Schenking zelf alleen te weten dat zij de bouwgronden verwierf op 17 juni 1974. Dat gebeurde bij de notaris die als eerste werd gearresteerd in het corruptieschandaal, in 1979, en die later ook is veroordeeld toen twaalf mensen terechtstonden in de zaak.

Een hooggeplaatste magistraat op rust heeft vandaag (30/11/2019) laten weten dat hij destijds al vernam van de toenmalige commissaris, die het onderzoek leidde, dat die was opgebeld door het paleis nadat in 1979 de betrokken notaris was gearresteerd. "Hij kreeg op zijn kantoor een schokkende telefoon van een zeer hooggeplaatste persoon van het paleis om de notaris onmiddelijk vrij te laten", vertelt de oud-magistraat. "Ik ben daar nooit mee naar buiten gekomen, tot nu, maar het is me wel mijn hele loopbaan bijgebleven omdat dit een ongeoorloofde tussenkomst was van het hoogste niveau in ons land" Ook een speurder bevestigd die feiten nu.

De woordvoerdster van het Koninklijk Paleis, Rafike Yilmaz, laat in een reactie weten dat "dit dossier dat 40 jaar oud is, niet gekend is bij de huidige medewerkers van het Paleis. "Bijgevolg kunnen we niet helpen bij het verkrijgen van bijkomende informatie"

ANKLIK 2

75394257 10157742797519490 1086767171318579200 n

Eén telefoontje van het hof naar deze beroepsrechter én... ANKLIK 2  

DIT IS NOG MAAR HET BEGIN...

portemonee

Dit is wat men oogst na 50 jaar zeer slecht beleid en de burger voorhouden dat de mogelijkheden groeien tot in de hemel, geen enkele begroting nog in orde, een schuld die alsmaar aangroeit, een belasting druk waar al heel veel mensen aan het verzuipen zijn en een land dat onbestuurbaar is door eigen belangen en partij macht. Zeer mooie vooruit zichten door mensen die niet de lef hebben de nodige beslissingen te nemen al meer dan 50 jaar.

Bijna duurste koningshuis(verdoken kosten waarschijnlijk niet meegerekend), hoogste zelfmoordcijfer, hoogste belastingsdruk, minister bijna best verdieners van Europa, minste mensen van andere origine aan het werk, duurste stroom, loonstijging 2019 onder europees gemiddeld, daarentegenover staat dat we het laagste pensioen van Europa hebben. Proficiat aan alle politiekers, neem jullie wedde, zonder blikken of blozen, nog wat langer aan zonder er iets te moeten voor doen...

...en een record aan 'pillenslikkers'.

pillen kopie

Wij betalen natuurlijk veel te veel belastingen maar wij hebben ook veel geld nodig voor onze politici, monarchie, geïmporteerde armoede, maar vooral voor onze Zuid-Belgen. Die laatsten kosten ons 5000€ per jaar per Vlaming.

70289440 674188866416988 2033180532300316672 n

78360101 10157143507299232 4825603392954957824 n

72999823 449188395803518 6636278600410595328 n

De hordes zijn aan komen, uit Marokko, Libië, Egypte en andere landen in het Midden Oosten

Dit Europa zal naar de bodem gaan en wordt een oude herinnering

14705713 309804189398975 2952213768354107208 n

ANKLIK 2

 

75561529 3214058218664120 5140129002001793024 n

BELGIE/EUROPA STAAT DIT OOK TE WACHTEN!

"Nog even geduld waarde landgenoten"

 klik9

 

Hier gaat het in feite niet om drugshandel, maar over politieke maffia-kartels die hun volk bestelen, uitzuigen en bedriegen!  Hier zullen binnenkort de kogels ook voor het zeggen hebben...nog even geduld!

broekpisserflik

 ANKLIK 2

 

pillen

WANNEER KOMEN WIJ MASSAAL DE STRAAT OP !!! ???

   WIJ GAAN ALLEN SAMEN HAND IN HAND DE STRAAT OP !!!!   

PATRIOTTE

"WIJ STAAN ER BIJ EN...KIJKEN ER NAAR"

Wij belgen worden allen bestolen, opgelicht en belogen door onze politici/parasieten. Deze maken 'putten' van vele tientallen miljarden euro's en vluchten daarna met goed gevulde bankrekeningen naar Europa waar ze terug (onze) vetpotten zullen aanspreken.

Kijk even de wereld rond, kijk eens naar Europa, kijk eens naar onze buurlanden : ze komen met vele duizenden op straat. Wij belgen verslaan onze politici/misdadigers...op internet en Facebook, verder gaan we niet en dit weten de bandieten in het Federaal Parlement goed genoeg. De kiekens mogen eens kakelen maar verder niets. Betalen én zwijgen!!

Onze kinderen én kleinkinderen gaan ons vermoorden omdat wij het zover hebben laten komen!! Daarom zeer hoog tijd voor actie! Liefst vandaag dan morgen.

 bouge

 kader belgie kopie kopie

 START EN ROUTE/AANKOMST ZAL 48 UUR VOOR AANVANG MEDEGEDEELD WORDEN

BRUSSEL6

OM EVEN OVER NA TE DENKEN, EN BLIJF OP JE STOEL ZITTEN....

ANKLIK 2  ANKLIK 2 ANKLIK 2  ANKLIK 2

 

....EN NOG 1001 SCHANDALEN!!

DE BELGISCHE STAAT EN ZIJN KROKODILLEN

GERECHTSDEURWAARDERS

En nog veel meer parasieten van deze maatschappij, te lang om op te noemen...staan allemaal onder de noemer “vrije beroepen” dwz mensen die het “vrij” staat om te doen wat ze willen en daarbij gedekt worden door hun andere “confraters-krokodillen” vrije beroepers. Toch al gehoord van: "wolven verslinden elkaar niet"...

 

BREDE ZAKKEN7

 HOE EEN PARKEERBOETE VAN 20€ EEN SCHULD VAN 652€ WORDT:

"DIT IS GROF MISBRUIK OP DE KAP VAN SOCIAAL ZWAKKEREN"

Een Oudenaardse gerechtsdeurwaarder moet voor de rechter verschijnen, omdat hij buitensporige kosten zou hebben aangerekend aan een vrouw die een achterstallige schuld had bij de stad. Zo werd een onbetaalde parkeerboete van 20 euro er uiteindelijk een van 652 euro. “Dit is grof misbruik op de kap van sociaal zwakkeren, die meestal niet durven reageren. Ik vrees dat dit systematich gebeurt en dat er nog honderden slachtoffers zijn”, zegt de Materse advocaat(krokodil) Hugo Vyls. Op vraag van een cliënte brengt hij de deurwaarder voor de rechter. Ook de stad wordt gedagvaard.

Na een povisie van 500€ aan Vyls en een eindafrekening van 1.200€ zal deze vrouw de krokodillen 2.352€ moeten betalen, dit zonder 450€ gerechtskosten!!.

DE VURIGE SPANJAARD

BARCELONA

72448326 10214785555328320 2749677739807080448 n

DE BOER PLOEGT NIET MEER VERDER

DEN HAAG

7b334a098a ANP 78004158

DE DAPPERE FRANSEN

PARIJS

8803ce98 f2cb 11e8 afdc 2528cc3aa5b3 web scale 0.0645161 0.0645161

DE BREEDSMOELKIJKENDE BELG

BRUSSEL

2d0167ebec094fa5986f5c22ba7e1658

Hier worden we massaal bestolen, bedrogen en uitgeperst als een citroen. We worden bestookt met een zee aan boeten, en....wij staan erbij en kijken ernaar. SUKKELAARS!!!

“210.000 extra jobs op vijf jaar tijd”

block

"300.000 op vijf jaar tijd"

ANKLIK 2

  "Ik wil premier zijn"

rutte

 

 

Nationale sms-actie moet doodzieke baby Pia redden:

“Al bijna 70.000 sms’jes verstuurd”

actie

De ouders van de kleine Pia, amper 9 maanden oud, hebben een nationale sms-actie gestart om hun kleine meid te redden. Het enige geneesmiddel dat haar kan genezen kost 1,9 miljoen euro en is meteen het duurste ter wereld. “Stuurt één Belg op tien een sms, dan is het leven van ons dochtertje gered”, zegt mama Ellen De Meyer uit Wilrijk. En België omarmt de actie: in geen tijd stuurden al bijna 70.000 mensen een sms.

Aan de regering en pharmareuzen....schaam u....en kunnen jullie s'nachts met een gerust geweten slapen??? 12.500.0000€ omdat onze “leiders” comfortabel zouden kunnen vliegen. Maar een kind uit hun land moet gered worden met sms’jes van het gewone volk. Walgelijk. Succes kleine meid en hopelijk ben je snel genezen.

https://teampia.be/

MET DE BREDE LACH

70949586 384839758869509 3924580032336363520 n

Stefaan De Clerck is oud-minister en zakkenvuller van de CD&V. Nu hij voorzitter is van Proximus, verdient hij zeer goed zijn stutte. Per vergadering krijgt hij 9.800 euro, een gatal waar de meeste Belgen toch vele maanden voor moeten gaan werken. Vorig jaar ging hij zo naar 19 vergaderingen en graaide daarvoor 186.244 euro.

Deze machtpoliticus pleitte in de Zevende Dag om het loonplafond van 650.000 euro voor CEO's van overheidsbedrijven te doorbreken. Anders dreigen we geen bekwame kandidaten te vinden, dixit De Beroepsgraaier.

(LET WEL, DIT ZONDER ZIJN MAANDLOON!!)

69886910 2321940837874134 7641404709789499392 n

55tps://stat

IN ZES(!!) MAANDEN 20.000 NIEUWE BELGEN ERBIJ!!!

TOP 10 NIEUWKOMERS

Nieuwe belgen

marokko vl

 

  MAROKKO  :  2.540

 

 

roemenie  ROEMENIË  :  1.169

polen vl  POLEN  :  904

engeland  VERENIGD KONINKRIJK  :  773

italie vlag  ITALIE  :  744

nederland vl  NEDERLAND   :  687

afganistan  AFGHANISTAN  :  667

congo  CONGO-KINSHASA  :  600

turkye  TURKIJE  :  554

kameroen  KAMEROEN  :  542

Begin 2020 nog eens 35.000 nieuwe Belgen erbij en de teller zal staan op 20 miljard euro Staatsschuld, met daarbij een verdriedubbeling aan diefstallen, inbraken, aanrandingen en verkrachtingen, met daarbij een kogelregen op alles die in hun weg staat! We worden wandelende schietschijven...

Ter attentie: mijn nieuwe zaak gaat open op 1 april 2020.

Solden : 2 kopen = 3de GRATIS!!  Zolang de voorraad strekt. Wees er snel bij !

eddys

EIGEN ONDERHOUD & HERSTELLINGS DIENST

WAPENS 8

 

 

 

DE NEPFABRIEKEN IN TOGA

JUSTITIE IS ZO CORRUPT ALS DE ZEE DIEP

nep

DE POPPENKASTEN VAN KOEN GEENS (en voorgangers)

ER IS GEEN GROTERE SJOEMELAAR DAN DE STAAT,

DIE FLAGRANT HAAR EIGEN WETTEN OVERTREEDT

De laatste jaren zijn veel advocaten zonder werk gebombardeerd tot vrederechter, of die nu goed of slecht zijn is van geen enkel belang, je moet alleen de wetten toepassen die geld in het laatje brengen, verleden week zegde mij nog een mevrouw dat haar advocaat die alleen echtscheidingen deed opeens vrederechter geworden was, ze hadden er te kort had de man gezegd, we zijn terug heel goed bezig.

Dat in Belgie de wetten voor de ene telt en de andere niet is al lang geen geheim. Laatste vb,ieder krijgt een alcoholslot in de wagen behalve als je in de politiek zit. ANKLIK 2

NA HET NEDERLANDS WORDT ARABISCH

DE TWEE VOERTAAL IN VLAANDEREN ??

0020189 muursticker arabische tekst welterusten 01

Zeker weten!! In onze Koningin Der Badsteden Oostende is deze al de voertaal! Zie de Torhoutsesteenweg, een zee aan vliegende tapijten. Zelfs in onze kleine Vlaamse gemeenten is dit de 2de voertaal aan het worden, zie Menen en Wervik! Met wat zijn die politici in feite bezig? Het eigen volk komt er gek van en de belgen slikken 330 miljoen dosissen antidepressivia per jaar!! Te voet, per boot en trein komen ze massaal onze regio's bezetten en de idiote Europese politici hebben het niet door wat ons te wachten staat!

migranten5

 

ONZE VEILIGHEID IS IN GEVAAR

In gelijke tred met de toename van de criminaliteit en de onveiligheid bewapenen de Duitsers zich steeds meer.

In Duitsland is de legale wapenverkoop aan particulieren de afgelopenn twee jaar met 85% gestegen, aangezien de criminaliteit en onveiligheid zijn toegenomen.

Anders dan in België kunnen de Duitsers een "kleine wapenvergunning" aanvragen die kan worden gebruikt voor wapens voor zelfverdediging. Met deze wapenvergunning kan men gebruik maken van gaspistool, signaalpistool en schrikpistool, die jagers soms gebruiken.

In het huidige Duitsland bewapenen vrouwen zich om niet verkracht te worden,  en de mannen om zich te verdedigen tegen aanvallen van MENA-landers.

eddys

A

 BELG HEEFT GEMIDDELD FINANCIEEL VERMOGEN VAN 118.000€

GELD4

Belachelijk voor woorden, welke ezel geeft deze studies aan. Terwijl hier 75 procent van de bevolking in de armoede leeft en ongezien hoeveel landgenoten moeten aankloppen bij de voedselbank!!

B

INCASSOBUREAUS DRAAIEN ALS NOOIT TEVOREN IN BELGIE

 INCASSO6

 

Incassobureaus zijn niks meer dan agressieve en onbeschofte bemiddelaars, die hun brieven er laten uitzien als documenten van advocaten of rechtbank, om mensen bang te maken. BLUFPOKER want zelf kunnen ze geen stappen zetten naar de rechtbank, alleen de advocaat van de schuldeiser kan dat. Aldus, totaal NIETS betalen aan deze bureaus!!!

Wij modale burgers hebben de morele verplichting om onszelf, onze familie, onze nabestaanden, de zwakke en de oudere medeburgers en alle medeburgers te beschermen tegen allen die ons willen bestelen, bedriegen, beliegen, uitmelken, verwaarlozen en ons respectloos en onrechtvaardig behandelen. 

MICHEL LAAT ZINKEND SCHIP MET GAT VAN 12 MILJARD ACHTER

69593998 10214884314637058 4157468638187618304 n

Wij modale burgers hebben de morele verplichting om onszelf, onze familie, onze nabestaanden, de zwakke en de oudere medeburgers en alle medeburgers te beschermen tegen allen die ons willen bestelen, bedriegen, beliegen, uitmelken, verwaarlozen en ons respectloos en onrechtvaardig behandelen. 

MICHEL3